ÖRNEK OLAYLAR

Kural 18.2(a) Şamandıra ve Engellerde Geçiş; Yer Vermek, (ISAF 1969/1)

Uzak Durmak

Tanımlamalar, Yer

Bir şamandıra veya engeli geçerken "yer" kelimesinin yorumu

Soru:

Bir şamandıra veya engeli dönerken ve geçerken, yol hakkı bulunmayan bir iç teknenin kullanabileceği azami yer ne kadardır? Dış teknenin vermesi gereken en az yer ne kadar olmalıdır?

Cevap:

Bu soruya verilebilecek cevaplar çok çeşitlidir. Ancak, en uç örnekler incelendiğinde bunlar;

1. Yeterli olabilecek en az yer, tekne, yelken, bumba ve donanımının hem şamandıradan hem de dış tekneden santimetrelerle ifade edilebilecek bir mesafedir.
2. En geniş yer ise, iç teknenin şamandırayı istediği gibi geniş dönebileceği bir mesafedir.

Bu cevapların her ikisi de doğru değildir.Bunlar arasında daha ölçülü bir cevap arandığında 'yer' tanımı, en aza daha yakın yorumlanabilecek şekilde, karar ve uygulamalardaki bazı hataları minumuma indirecek ekstra bir boşluk ve taktik olarak arzu edilen bir dönüşe yeterli olabilecek bir boşluk arasıdır. Doğru cevap yaklaşık olarak bu yorumun içindedir.

Kural 18.2(a)'da belirtildiği gibi 'yer', yol hakkına sahip olmayan iç teknenin mevcut şartlar altında bir dış tekne ile şamandıra veya engel arasından geçmek için denizciliğe yakışır şekilde ihtiyaç duyacağı boşluk anlamına gelmektedir.Buradaki mevcut şartlar şöyle açıklanabilir. Örneğin, durgun bir göl üzerindeki şamandıraya yaklaşan teknelerden iç tekne olanı, dönüş için daha az bir boşluğa ihtiyaç duyarken, açık denizde ve dalgaların tekneleri hırpaladığı bir ortamda iç tekne olarak güvenliğini daha fazla ön plana alarak daha büyük bir boşluğa ihtiyaç duyacaktır. Denizciye yakışır şekilde deyimi, her iki tekneyi de ilgilendirmektedir. Dış tekne için anlamı, iç teknenin gerek kendisinden ve gerekse şamandıradan beklenmiyen manevralar yapmaksızın geçebileceği gerekli yeri sağlamak; iç tekne için anlamı ise, dönüşü esnasında dümenini, yelkenini ve teknesini başarı ile yönetmede güçlükle karşılaşması halinde kullanacağı boşluğun yeterli olmadığı şikayetinde bulunmamasıdır.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: