ÖRNEK OLAYLAR

Kural 10 Karşıt Kontralarda (RYA 1970/1)
Kural 14 Çatışmayı Önleme
Kural 18 Şamandıra ve Engellerde Geçiş

Tanımlamalar, Engel

Pupa seyrinde önündeki iki iskele kontra tekneye yetişen bir sancak kontra tekneye, kural 18 uygulanmaz. İskele kontra tekneler kural 10 gereğince uzak bulunmalıdırlar.

Olayın Özeti:

Biri sancak, diğer ikisi iskele kontra olan üç tekne pupada yarışmaktadırlar. S teknesi, PW ve PL teknelerine yetişerek, şekilde de görülebileceği gibi aralarını girer. S teknesi, önce W'ya, daha sonra ise PL'ye çarpıncaya kadar, rotaları çok az yaklaşacak şekilde beraber seyretmişlerdir. PW teknesi, rüzgarüstü tekne durumunda olduğu için, rüzgaraltındaki PL'nin kendisi için bir engel oluşturduğu, bu sebeple, S teknesinin aralarına girmeye hakkı olmadığı halde, girerek kural 18.5'i ihlal ettiğini iddia ederek, S'yi protesto etmiştir.

Protesto komitesi, PL ve PW teknelerini, kural 10'u ihlal ettikleri gerekçesiyle diskalifiye etmiştir. Bunun üzerini, PW temyiz isteğinde bulunmuştur.

Karar:

Tekneler 1 ile 4 pozisyonları arasında yarışırlarken, kural 10 gereğince PW ve PL tekneleri, S'den uzak durmak zorundadırlar. Bu süre içinde, iskele kontradaki bu iki tekne için geçmek üzere oldukları veya aynı tarafta bırakarak geçecekleri herhangi bir engel de bulunmadığı için kural 18 uygulanmamıştır. Engel tanımının son kısmında belirtildiği gibi, S ve PL tekneleri, PW'dan uzak durmak zorunda olan tekneler olmadıklarından, PW teknesi, S ve PL için bir engel durumunda da değildir. Benzer şekilde S teknesi, PL'den uzak durmak zorunda olan bir tekne olmadığından, PL teknesi de S ve PW için bir engel durumunda değildir.Tanıma göre, PL ve PW tekneleri için S bir engel durumundadır ve bu tekneler kural 10'a göre S'den uzak durmak mecburiyetindedirler. Ancak PL ve PW tekneleri için, S teknesi, hiçbir zaman aynı tarafta bırakarak geçecekleri bir tekne olmadığından kural 18 uygulanmamıştır.

S ile PW ve S ile PL arasında bir çarpışma meydana gelmiştir. PW ve PL keşişen rotalarda ilerlerken S aralarına girerek tuzak oluşturmuştur. S teknesi araya girdikten sonra rotasını muhafaza etmişken PW ve PL çarpışmayı önlemek için uzak durmamışlardır. Bu sebepten S teknesi kural 14'ü ihlal etmemiştir.

S teknesi, iskele kontradaki tekneler PW ve PL üzerinde kural 10 gereğince yol hakkını kullanmıştır..Diğer tekneler kendisinden uzak durmayarak kural ihlali yapmışlardır.Bu sebepten, protesto komitesinin kural 10 gereğince her iki tekneyi de diskalifiye kararı doğru bulunmuş ve PW'nin temyiz isteği reddedilmiştir.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: