ÖRNEK OLAYLAR

Kural 18.2(a) Şamandra ve Engellerde Geçiş ; ( USSA 1982/250 )

Yer Vermek , Uzak Durmak

Bir tekne , iki tekne boyu bölgesi dışında kalarak şamandraya yaklaşmış ve onu bordaladıktan sonra dönmek için rotasını değiştirmişse , önceleri arkadan neta olan bir teknenin yaklaşarak kapatma sağlaması ve böylece iç tekne durumuna gelmesiyle Kural 18.2(a)'nın uygulaması başlar ve bu durumda da dış tekneler kendisine şamandra dönüşünde yer vermek zorundadırlar.

Soru:

Beş tekne , bir rüzgar altı şamandrasına doğru yaklaşmaktadırlar . Bu teknelerden dördü birbiriyle aynı hizada ve kapatmalı olup , A teknesi şamandraya en yakın teknedir . Beşinci tekne olan E teknesi , A ve B tekneleri iki tekne boyu bölgesine girdiğinde , önündeki bütün teknelere göre arkadan neta durumundadır . Öndeki dört tekne şamandraya yaklaşıp onu bordaladıkları zaman , şamandrayı dönmek için rotalarını değiştirmişlerdir . Bu esnada arkadan gelerek ön gruba yaklaşmakta olan E teknesi , henüz C ve D tekneleri iki tekne boyu bölgesine girmeden onlara göre iç tekne olacak şekilde kapatma sağlamıştır.

A ve B tekneleri şamandrayı döndükten sonra E teknesi de C ve D teknelerine göre iç tekne olarak şamandrayı dönmüştür . Bu dönüşünde C ve D tekneleri kendisine yeterli yeri vermişlerdir . E teknesinin , Kural 18.2(a) gereğince C ve D teknelerinden şamandrada yer istemeye hakkı var mıdır?

Cevap:

E teknesi , iki tekne boyu bölgesine giren A ve B teknelerine göre arkadan neta durumda olduğu için Kural 18.2(b) gereğince onlardan uzak durmak zorundaki teknedir . Ancak yine E teknesinin , dıştaki C ve D tekneleri ile arasında daha farklı bir ilişki bulunmaktadır . C ve D tekneleri , bumbaları tam açık olarak içteki iki tekneye ( A ve B tekneleri ) yer vermek için şamandraya iki tekne boyu mesafe dışında kalacak şekilde yaklaşan bir rota izlemişlerdir . Bu tekneler , şamandraya doğru rotalarını değiştirdiklerinde ise arkadan gelerek onlara yetişen E teknesinin iki tekne boyu mesafe içine onlardan daha önce girdiğini ve iç tekne olacak şekilde kapatma sağladığını görmüşlerdir . Bu sebepten dolayı Kural 18.2(a)'nın uygulamasına tabi olmuşlar ve E teknesinin şamandrayı dönmesinde C ve D teknelerinden yer istemeye hakkı olmuştur.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: