ÖRNEK OLAYLAR

Kural 18.2(b) Şamandra ve Engellerde Geçiş ; ( USSA 1983/256 )

Yer vermek , Uzak Durmak

Bir tekne , Kural 18.2(b)'ye göre diğer bir tekneden - her iki tekne de şamandra dönüşlerini tamamlayıncaya kadar - uzak durmak zorundadır.

Olayın Özeti:

İki açık deniz sınıfı tekne olan A ve B tekneleri , bir rüzgar altı şamandrasını iskele tarafta bırakarak dönmektedirler . A teknesi , B'ye göre önden neta durumdaki teknedir . Rüzgar çok hafiftir ve rüzgarın ters istikametinde 1.5 knots'lık bir akıntı da vardır . A teknesi , şamandra dönüşünü tamamladıktan sonra kavancasını yaparak iskele kontra duruma gelmiştir . İki tekne boyundan daha fazla bir mesafeyi rüzgar yönünde seyretmiştir . Bu esnada B teknesi de , A şamandrayı dönerken ona yeterli yeri vererek ondan uzak durmuş ve daha sonra kendisi de şamandrayı dönmüştür . Kavancasını da yaptıktan sonra yelkenlerini trim etmiş ancak , rüzgar şiddetinin hemen hemen tükenmesi , ilaveten ters akıntının da tesiriyle şamandradan neta olamamıştır . Neredeyse tükenmiş olan rüzgar , ters akıntı ve B teknesinin de tesiriyle A teknesi , şamandraya doğru kaymaya başlamıştır . Sonuçta , her iki tekne arasında hasara yol açmayan bir temas meydana gelmiştir.

A teknesi , B'ye Kural 18.2(b) ve 11'i B teknesi ise A'ya Kural 18.2(a)'yı ihlal ettikleri gerekçesiyle protesto vermişlerdir . Protesto komitesi , A'nın protestosunu reddetmiş , B'nin verdiği protestoyu ise haklı bularak A teknesini , B'nin şamandra dönüşünde ona yeterli yeri vermediği gerekçesi ile diskalifiye etmiştir . Bu karar üzerine A teknesi de temyiz talebinde bulunmuştur.

Karar:

A teknesinin temyiz talebi kabul edilmiştir . Temyiz komitesi , A teknesinin haklarını iade ederken B teknesinin diskalifiye edilmesine karar vermiştir . Tekneler , bu şamandrayı dönmek için yaklaştıklarında kapatmalı durumda değillerdir . Bu sebepten B tüeknesi , her iki tekne de şamandrayı tamamen geçinceye kadar Kural 18.2(b)'den doğan sorumluluklarını yerine getirerek önden neta tekne olan A'dan uzak durması istenen teknedir . Bizim olayımızda , tekneler arası meydana gelen temas , B teknesinin şamandrayı geçişi henüz tamamlanmadan meydana gelmiştir . Bu sebepten kural 18.2(b)'ye göre B teknesi uzak durmayarak kuralı ihlal ettiğinden diskalifiye edilmiştir.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: