ÖRNEK OLAYLAR

Kural 10 Karşıt Kontralarda (USSA 1976/195)
Kural 18.2 (a) Şamandıra ve Engellerde Geçiş; Yer Vermek, Uzak Durmak
Kural 18.4 Şamandıra ve Engellerde Geçiş; Kavança

Sancak konradaki bir iç tekne, şamandırayı dönme noktasına ulaşıp, esas rotası için kavançasını yapıncaya kadar, iskele kontradaki bir dış tekne kural 18.2(a) ve kural 10 gereğince bu tekneden uzak durmak zorudadır. Ayrıca kural 18.4, sancak konradaki iç teknenin, şamandıradan esas rotasının gerektirdiğinden daha fazla uzağa seyretmesini yasaklamaktadır.

Olayın Özeti

Karşıt kontralardaki S ve P tekneleri, iskele tarafta bırakarak dönecekleri rüzgaraltı şamandırasına doğru yarışmaktadırlar. Her iki tekne birbiriyle kapatmalı durumdadır. S teknesi iç tekne olup, biraz öndedir. S teknesi, iki tekne boyu mesafe bölgesine ulaştığında orsalamış ve şamandıradan yaklaşık bir tekne boyu mesafeden geçerken teknenin burnu şamandıra ile aynı hizaya geldiğinde açarak kavança yapmaya başlamıştır. Bu esnada da P teknesi ile çarpışmıştır. Olaydan sonra S teknesi, kural 10'u ihlal ettiği gerekçesi ile P'ye; P teknesi de kural 18'i ihlal ettiği gerekçesi ile S'ye protesto vermiştir.

Protesto komitesi, P'yi diskalifiye etmiştir. Protesto komitesine göre asıl problem, sancak konradaki bir iç teknenin, arzu ettiği taktik bir dönüşü yapabilmesi için şamandırayı geniş dönüp-dönemiyeceği sorusudur. Burada kural 10 ile 18 arasında bir ihtilaf yoktur. Kural 18.4 (Kavança) yol hakkına sahip bir iç teknenin, esas rotasında seyir için şamandıradan gerektiğinden daha fazla uzaklıkta seyredemeyeceğini belirtmektedir. Bu olayda da, S teknesinin, kavançasını bu kurala uygun olarak yapmadığını gösterecek bir kanıt bulunmamaktadır.

P teknesi, S'nin şamandıradan uzaklaşacak şekilde fazla orsaladığını ve böyle davranarak kural 18.4 (Kavança)'ü ihlal ettiğini ileri sürerek temyize başvurmuştur.

Karar:

Temyiz talebi kabul edilmemiştir.

S teknesi, kural 10 ve kural 18.2(a) (Yer Vermek, Uzak Durmak) gereğince yol hakına sahip olan teknedir. Ancak, esas rotasında seyretmek maksadıyla şamandırada kavança yapmak zorundadır. Ayrıca, teknelerin şamandırayı geçmek üzere oldukları andan, S'nin kavançasını yaptığı ana kadar kural 18.4 (Kavança), uygulanır. Bu andan sonra ise artık S'nin, P üzerinde yol hakları sona erecektir ve S teknesine, kural 18.4'ün uygulanmasıda ortadan kalkacaktır. Kural 18.4, S teknesinin esas rotası için şamandıradan gerektiğinden fazla uzaklıkta seyretmesini kavança yapana kadar yasaklamaktadır. Elde edilen kanıtlar S'nin izlediği rotanın bu kurala uygun olduğu yönündedir.

S ve P teknelerinin her biri için çarpışmadan kaçınmak gerçekten mümkündür. Ancak böyle davranılmamıştır. Bu yüzden, P teknesinin kural 10 (Karşıt Kontralarda ) ve 14 (Çatışmayı Önleme)'ü ihlal ettiği gerekçesiyle protesto komitesi tarafından diskalifiye edilmesi kararı doğrudur. Ayrıca, aralarındaki çarpışma herhangi bir hasara neden olmadığı için S teknesi, kural 14'e göre cezalandırılmayacaktır.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: