ÖRNEK OLAYLAR

Olayın Özeti:

A ve B tekneleri, aynı kontrada ve kapatmalı olarak start hattının sancak ucuna doğru start etmek üzere yaklaşmaktadırlar. B teknesi, geriden gelerek A'ya rüzgarüstünden kapatma sağlamıştır. A, B'ye seslenerek orsalayacağını bildirmiş ve daha sonra yavaşça orsalamış, pozisyon 2'de her iki tekne de rüzgara doğru dönünceye kadar B'yi start şamandrasının dışına doğru zorlamıştır.

Start işareti, 1 ve 2 pozisyonları arasında verilmiştir. Bu esnada tekneler, start hattına yaklaşık bir tekne boyu mesafededirler. Start işareti verildiğinde A teknesi, B'ye start şamandrasının doğru tarafından geçebilmesi için ihtiyaç duyacağı yeri verebilecek durumda olmasına rağmen bu yeri vermemiştir. Olaydan sonra B teknesi protesto vermiştir.

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına göre, 1 nci pozisyonda yol hakkı olan tekne hangisidir? Aynı şekilde pozisyon 2'de yol hakkı kimdedir?
Kural 11- 1 nci pozisyonda A ve B tekneleri aynı kontrada ve kapatmalıdır. Bu sebepten kural 11 (Aynı Kontralarda, Kapatmalı) geçerlidir. B teknesi rüzgarüstü tekne olarak, rüzgaraltı tekne A'dan uzak durmalıdır. Kısım A (Giriş)'e göre A teknesi yol hakkına sahip olan teknedir. 2 nci pozisyonda her iki tekne de rüzgara dönmüşler ancak hiçbiri geçmemiştir. "Rüzgaraltı ve Rüzgarüstü", "Kontra", "Sancak ve İskele" tanımlamalarına göre, her iki tekne de halen sancak kontradırlar (Bir tekne, rüzgar istikametine döndüğünde, rüzgar istikametine dönmeden önceki kontrasındadır). Bu sebepten, halen kural 11 uygulanacak ve A teknesi halen yol hakkına sahip olan tekne olacaktır.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak; yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan kurallar (eğer varsa) hangileridir?
Kural 16- Yol hakkına sahip tekne her rota değiştirmesinde kural 16 (Rota Değişikliği)'ya tabidir. Bu sebepten, pozisyon 1 ve 2 arasında rotasını değiştiren A teknesi, kural 16'ya uyacak ve B'ye (yol verecek tekne) uzak durması için yer verecektir. (Burada tarif edilen yer, B'nin A'dan uzak durabilmesi için bir denizciye yakışacak şekilde yapacağı manevraya yetecek kadar .olan boşluktur.)
Kural 17.1 (Aynı kontrada, Kapatmalı) uygulanmaz. Çünkü, kapatma A'nın geriden yaklaşması ve iki tekne boyu mesafeye gelmesiyle sağlanmamıştır.

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanabilecek olan başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Kural 18- Bu iki tekneye uygulanabilecek en uygun kural, kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş)'dir. Ancak kural 18.1(a), etrafı seyir edilebilir su ile çevrili olan bir start şamandrası ve onun demir halatına, start etmek için yaklaşılırken ve bu şamandra geçilirken kural 18'in uygulanmayacağını belirtmektedir. 1 nci ve 2 nci pozisyonlar arasında start işareti verildiğinde tekneler start etmek için start şamandrasına yaklaşmaktadırlar. Bu sebepten kural 18 uygulanmayacaktır.

Kural 17.2- Start işaretinden önce A ve B tekneleri rüzgarüstüne doğru borina rotasında değillerdir. Bu sebepten kural 17.2 (Aynı Kontrada; Esas Rota) uygulanacaktır. B teknesinin esas rotasından daha düşük seyretmesini kural 17.2 kısıtlamaktadır. B'nin rotasındaki bu kısıtlama , burada anlamsız görünmektedir. Ancak, esas rotanın tarifine göre, bir teknenin start işaretinden önce esas rotası yoktur. B teknesinin esas rotası, start işaretinden hemen sonra başlamasına rağmen kural 17.2 uygulanmayacaktır. Çünkü bu noktada, tekneler rüzgarüstüne doğru orsa rotasında olacaklardır. (İlk şamandranın rüzgarüstünde olduğunu farzedersek). Ancak ilk rota ayağı rüzgarüstüne doğru orsa değilse, o zaman kural 17.2 start işaretinden sonra B'nin esas rotasından daha düşük seyretmesini kısıtlayacaktır.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
Hiçbir kural ihlali olmamıştır. Bütün olay devamınca, A teknesi kural 11'e göre yol hakkına sahip olan teknedir. Bu sebepten B teknesi uzak durmalıdır. B teknesi, sorumluluklarını yerine getirmiştir. A teknesi rotasını değiştirirse kural 16'ya göre B'ye yeni rotasında uzak durabilmesi için yer vermelidir. A teknesi, orsalama niyetini belirtmek için seslendiğinde ve daha sonra yavaşça orsaladığında B'ye uzak durması için yeterli yeri veriyor demektir.

Özet:

Kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş), start etmek üzere etrafı seyredilebilir su ile çevrili olan bir start şamandrası ve onun demir halatına yaklaşmakta olan tekneler için uygulanmaz. Bu sebepten, B'nin start şamandrasının doğru tarafından geçebilmek için yer istemeye hakkı yoktur. Ancak A teknesi, B'nin uzak durabilmesi için kural 16 (Rota Değişikliği)'ya uyacak ve B teknesini şamandranın yanlış tarafına döndürecek şekilde rüzgara doğru orsalıyabilecektir. Kapatma A teknesinin, B'nin gerisinden gelerek sağlanmadığı için kural 17.1(Aynı kontrada: Esas rota) uygulanamaz. Bu sebepten, start işareti verildikten sonra da A teknesi, esas rotasında seyretmek zorunda olmayacaktır.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: