ÖRNEK OLAYLAR

Sorular ve Cevapları:

1. Kısım A kurallarına gör1e, 1 nci pozisyonda yol hakkı olan tekne hangisidir?
Kural 11- Bütün olay boyunca tekneler aynı kontrada ve kapatmalıdırlar. Kural 11 (Aynı kontralarda, Kapatmalı)'e göre rüzgaraltı olan A teknesi yol hakkına sahiptir.

2. Kural 14 (Çatışmayı Önleme)'ü saymazsak, yol hakkına sahip teknenin hareketlerini kısıtlayan kurallar (eğer varsa) hangileridir?
Kural 16- Yol hakkına sahip tekne olarak A, kural 16 (Rota Değişikliği)'ya tabidir. Bu sebepten yeni rotasına dönerken B'ye yeterli yeri vermeden rotasını (pusula rotasını) değiştiremez (Burada bahsedilen yer, A'nın yeni rotasına dönerken B'nin ondan uzak durabilmesi için ihtiyaç duyacağı boşluktur. B'nin bir denizciye yakışır şekilde davranarak kullanacağı yeterli yerdir.)

3. Bölüm 2 kurallarından (özellikle Kısım C ve D) uygulanacak başka bir kural varmıdır? Varsa, neden?
Uygulanabilecek başka bir Bölüm 2 kuralı yoktur. Uygulanabilecek en uygun kural, kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş)'dir. Ancak kural 18.1(a), start etmek üzere etrafı seyredilebilir su ile çevrili bir start şamandrasına yaklaşılırken ve bu şamandra geçilirken kural 18'in uygulanamayacağını belirtmektedir. Bizim olayımızdaki A ve B tekneleri, start işaretinden 8-10 saniye önce start etmek üzere start hattına doğru yaklaşmaktadırlar. Bu sebepten, kural 18 uygulanamaz. Etrafı seyredilebilen su ile çevrili bir start şamandrasının, bizim olayımızdaki gibi aynı zamanda bir engel olmasının (Yarış Komitesi Botu) önemi yoktur.

4. Hangi kurallar ve kim tarafından ihlal edilmiştir?
A teknesi, yeni rotasına dönerken B'ye uzak durması için yeterli yeri vermezse kural 16'yı ihlal edecektir. A teknesi, yol hakkına sahip olmakla beraber aynı zamanda da kural 16 (Rota Değişikliği)'nın kısıtlamalarına tabidir. Bu sebepten, B'ye uzak durması için yeterli yeri vermeden rotasını değiştiremez. Uzak durmak için yer yükümlülüğü, B'nin uzak durabilmesi için onun rüzgarüstünde bulunabilecek bir nesneyi de kapsamaktadır. Bu sebepten B teknesi, A'nın orsasına uyarak uzak durabilmesi için yeterli yere sahip olamadıkça A teknesi de orsalamamalıdır. Burada A teknesi, orsalamadan önce B'nin Yarış Komitesi Botu'nun tam rüzgaraltına gelmesini beklemiştir. Bu durmda ise B teknesi Yarış Komitesi Botu'nun çok yakınında ve A'nın hareketlerine uyamayacak bir konumdadır. Bu sebepten, A teknesi kural 16'yı ihlal etmiş olacağından diskalifiye edilecektir.

Özet:

Kural 18 (Şamandra ve Engellerde Geçiş), etrafı seyiredilebilir su ile çevrili olan bir start şamandrasına start etmek için yaklaşılırken uygulanmamaktadır. Bu sebepten, B teknesinin Yarış Komitesi Botu'nun rüzgaraltından geçmek için kural 18'e göre yer istemeye hakkı yoktur. Ancak, A teknesi kural 16 (Rota Değişikliği)'ya tabi olduğundan B'ye uzak durabilmesi için yer vermedikçe rotasını değiştiremez. A teknesinin, B'nin Yarış Komitesi Botu'nun rüzgaraltından geçişini beklemesi kural 16'nın ihlalidir. Çünkü, bu durumda B'nin uzak durabilmesi mümkün değildir. Şayet A teknesi, B'nin Yarış Komitesi Botu'nun rüzgaraltından geçmesini engellemek isterse, 1 nci pozisyondayken orsalaması gerekir. Böylece B teknesi, ya Yarış Komitesi Botu'nun sancağından geçmek durumunda kalacak veya tramola yapacaktır.

Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: